Selected Publications

 

Monographs

 • Björklund, Jenny. Lesbianism in Swedish Literature: An Ambiguous Affair. New York: Palgrave Macmillan, 2014.
 • Björklund, Jenny. Hoppets lyrik: Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen: Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg. Diss. Uppsala. Stockholm/Stehag: Symposion, 2004.

 

Peer-Reviewed Original Articles

 • Björklund, Jenny. ”Playing with Pistols: Female Masculinity in Henrik Ibsen’s Hedda Gabler”. Scandinavian Studies 88.1 (2016): 1–16.
 • Björklund, Jenny, Ingvil Hellstrand & Lisa Folkmarson Käll. “Marking the Unmarked: Theorizing Intersectionality and Lived Embodiment through Mammoth and Antichrist.” Illdisciplined Gender: Engaging Questions of Nature/Culture and Transgressive Encounters. Eds. Jacob Bull & Margaretha Fahlgren. Cham et al: Springer, 2016. 99–113.
 • Björklund, Jenny. ”Arrogant Perceptors, World-Travelers, and World-Backpackers: Rethinking María Lugones’ Theoretical Framework Through Lukas Moodysson’s Mammoth.” Bodies, Boundaries and Vulnerabilities: Interrogating Social, Cultural and Political Aspects of Embodiment. Ed. Lisa Folkmarson Käll. Cham et al: Springer, 2016. 31–46.
 • Björklund, Jenny. “Queering the Small Town: Lukas Moodysson’s Film Show Me Love.” Women’s Studies: An Interdisciplinary Journal 39.1 (2010): 37–51.
 • Björklund, Jenny. “Lovesick: Lesbianism in Vigdís Grímsdóttir’s Z—A Love Story.” Normality/Normativity. Ed. Lisa Folkmarson Käll. Uppsala: Centrum för genusvetenskap, 2009. 37–57.

 

Other Articles and Book Chapters

 • Björklund, Jenny. ”’Det måste gå att befria kärleken från skitpatriarkatets fängelse’: Kärnfamiljer och andra familjer i Maria Svelands romaner”, ”någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt”. Eds. Jenny Björklund, Ann-Sofie Lönngren, Mattias Pirholt, Magnus Ullén & Maria Wennerström Wohrne. Hedemora: Gidlunds, 2015. 29–46.
 • Björklund, Jenny. ”En ambivalent historia: Kärlek mellan kvinnor i svensk litteratur.” Fält i förvandling: Litteraturvetenskaplig genusforskning. Eds. Eva Heggestad, Anna Williams & Ann Öhrberg. Hedemora: Gidlunds, 2013. 185–197.
 • Björklund, Jenny. ”Mer än makor och mödrar: Svensk chick lit och den skandinaviska välfärdsmodellen”, Chick lit – brokiga läsningar och didaktiska utmaningar. Eds. Maria Nilson & Helene Ehriander. Stockholm: Liber, 2013. 71–91.
 • Björklund, Jenny. ”Coming Out, Coming in: Geographies of Lesbian Existence in Contemporary Swedish Youth Novels”. Sexuality, Rurality, and Geography. Eds. Andrew Gorman-Murray, Barbara Pini & Lia Bryant. Lanham, MD: Lexington Books, 2013. 159–171.
 • Björklund, Jenny. “Ett eget rum: Kön, kropp och sexualitet i några svenska samtidsromaner.” Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Norrköping 15–17 juni. Linköping Electronic Conference Proceedings 40. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2009 (<http://www.ep.liu.se/ecp/040/>). 155–160.
 • Björklund, Jenny. “Den heliga familjen: Heteronormativitet och kvinnlighet i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen.” En bok om genus: Nyfikenhet, nytänkande och nytta. Eds. Christina Angelfors & Eva Schömer. Växjö: Växjö University Press, 2009. 57–78.
 • Björklund, Jenny. ”Angela + Stanny = sant: Samkönad kärlek som politik i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen.” Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap. Eds. Jenny Björklund & Anna Williams. Stockholm: Norstedts Akademiska, 2008. 119–156.
 • Björklund, Jenny. ”Kärlekens gränsland: Kvinnlig homosexualitet i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen.” Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic Literature, IASS XXVI 2006, vol. 2. Eds. Claes Zilliacus et. al. Åbo: Åbo Akademi, 2008. 544–551.
 • Björklund, Jenny. ”Kvinnor som fjärilar: Frihet och utanförskap i Eva Neanders Staden.” Att göra av med sig själv: Texter om författarsjälvmord. Ondit bok 2. Ed. Daniel Westerlund. Hägersten: Eolit, 2007. 220–229.
 • Björklund, Jenny. ”Frihet, jämlikhet, systerskap: Samkönat begär och gränsöverskridande kärlek i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen.” Tidskrift för litteraturvetenskap 2006:3–4: 65–83.
 • Björklund, Jenny. ”Kärlekens mystik: Rut Hillarp och det litterära fyrtiotalet.” Limitation and Liberation: Women Writers and the Politics of Genre. Eds. Åsa Johansson & Petra Ragnerstam. Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet 1. Uppsala: Uppsala universitet, 2005. 39–50.
 • Björklund, Jenny. ”’Raffinerad, abnorm och blaserad’: En annorlunda samhällskritik i Stella Kleves Berta Funcke.” Tidskrift för litteraturvetenskap 2000:3–4: 134–144.

 

Edited volumes

 • Björklund, Jenny & Ursula Lindqvist (eds.). New Dimensions of Diversity in Nordic Culture and Society. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016.
 • Björklund, Jenny, Ann-Sofie Lönngren, Mattias Pirholt, Magnus Ullén & Maria Wennerström Wohrne (eds.).”någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt”. Hedemora: Gidlunds, 2015.
 • Björklund, Jenny & Anna Williams (eds.). Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap. Stockholm: Norstedts Akademiska, 2008.

 

Book Reviews

 • Björklund, Jenny. ”Angela McRobbie. The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change.” Women’s Studies: An Interdisciplinary Jornal 39.4 (2010): 376–380.
 • Björklund, Jenny. ”Rita Paqvalén. Kampen om Eros: Om kön och kärlek i Pahlensviten.” Scandinavica 47.2 (2008): 193–196.
 • Björklund, Jenny. ”Lars Elleström. En ironisk historia: Från Lenngren till Lugn.” Samlaren 126 (2005): 401–404.

 

Other publications

 • Björklund, Jenny. ”Fyrtiotalisterna.” The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Red. Roland Greene & Stephen Cushman. Princeton: Princeton UP, 2012. 536.
 • Björklund, Jenny. ”Kvinnofrihet fjättrad vid klippan: Rut Hillarp och Edith Södergran.” Lyrikvännen 55.4 (2008): 50–59.
 • Björklund, Jenny. ”Efterord.” Eva Neander, Dimman, Staden, Nattljus. Hägersten: Eolit, 2007.